Op 2 april om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het voorjaar plaats. Standaard staat dan in ieder geval op de agenda de goedkeuring van de jaarrekening en het verslag van de kascommissie. Een uitnodiging via de mail volgt nog.