Voor onze vereniging is de inzet van leden heel belangrijk. We organiseren evenementen, activiteiten en doen we zoveel mogelijk het onderhoud zelf. Dit zorgt er mede voor dat we een zo laag mogelijke contributie hebben. Omdat niet iedereen hier tijd voor heeft of het leuk vind is het mogelijk een hogere contributie te betalen. Je hoeft dan geen inzet te doen.

Leden die jonger zijn dan < 18 jaar kunnen hun inzet plegen die passend is bij de leeftijd. Is dit niet mogelijk of beschikbaar dan kan de ouder de inzet overnemen.

We maken onderscheid tussen corvee- en kantinediensten en wedstrijdsecretariaat. Medio november komt er digitaal een inschrijflijst beschikbaar en maak je een keuze waar je je voor wilt inzetten (corveedienst, kantinedienst of wedstrijdsecretariaat) en wanneer. Schrijf je je niet in voor 15 december van het komende jaar dan ontvang je een factuur voor afkoop.
Omdat er een lid is die iedere week graag de corvee invult vind je corvee niet in de lijst terug. Is degene niet meer beschikbaar dan zullen we dit weer met elkaar oplossen en zal het aan de inschrijflijst toegevoegd worden.

De kantinedienst houdt in dat je een dagdeel kantine draait tijdens een evenement of andere activiteit van de vereniging. Voor het begin van het nieuwe jaar kun je zelf aangeven op een lijst wanneer je je kantinedienst wilt vervullen. Bij verhindering dien je zelf voor vervanging te zorgen. Vaak is een berichtje op de besloten facebookpagina al voldoende. Er zijn leden die willen ruilen en er zijn een aantal leden die graag tegen een vergoeding je kantinedienst willen overnemen. Mocht je zonder opgave van reden afwezig zijn dan zijn we helaas genoodzaakt hiervoor € 50,- vergoeding te rekenen. Iemand anders heeft het dan moeten oplossen.

Wedstrijdsecretariaat
We organiseren men-, dressuur-, en springwedstrijden. Voor het organiseren hiervan zijn er schrijvers nodig en voor de springwedstrijden ook parcourshulpen. Daarnaast zijn er mensen op het secretariaat nodig. Op het secretariaat ontvang je o.a. de jury’s, houd je de scores bij, zorg je dat deelnemers kunnen betalen en beantwoord je vragen van hen. Voor het begin van het nieuwe jaar kun je, net als bij de kantinelijst, zelf aangeven wanneer je kunt en wat je wilt doen.

Corveediensten
Zoals hierboven aangegeven wordt er per 1-1-2020 niemand meer ingedeeld. Desondanks dit toch hier de uitleg. Alle leden ‘gebruik rijhal’ en de lessende leden (jaar- en maandleden) worden ingedeeld voor de corveediensten. 
Corveedienst houdt in dat in de kleine rijhal de kanten met de kantploeg worden bijgewerkt, de wachtruimtes van beide rijhallen en het buitenterrein worden schoongehouden. Indien er een wedstrijd wordt gehouden, dient voor de start van het 
evenement alles bijgewerkt te zijn. Afhankelijk van het aantal leden doe je dit 1 a 2 maal per jaar.