Het opzeggen van de lidmaatschappen die gelden voor een jaar dienen vòòr 15 november voor het daaropvolgend jaar te gebeuren. Het opzeggen van een maandlidmaatschap doe je door uiterlijk voor de 15e van de maand voorafgaand aan de maand dat je wilt stoppen. Dus wil je stoppen op 1 april dan geef je dit uiterlijk voor 15 maart aan.

Voor het opzeggen van het baklidmaatschap geldt aanvullend dat de druppel ingeleverd dient te zijn. Indien de druppel niet is ingeleverd blijft de contributie doorlopen totdat de sleutel is ingeleverd.

Opzeggen doe je door een mail te sturen aan de ledenadministratie via ledenadministratie@bucephalus.nl. Je opzegging is definitief als de ledenadministratie dit per mail heeft bevestigd. Dit is het bewijs van uitschrijving.