Contributie
Er is een basislidmaatschap en er zijn aanvullende lidmaatschappen. Het basislidmaatschap ga je voor een jaar aan. Het maandlidmaatschap heeft een minimale duur van drie maanden per jaar en wordt daarna maandelijks automatisch verlengd.

Zijn er nog vragen of wil je nog wat meer informatie? dan kan je mailen naar ledenadministratie@bucephalus.nl

Lidmaatschap
€ 50,- per jaar
  Aanvullende lidmaatschappen Kosten
a. Aanvragen startkaart bij KNHS Zie www.KNHS.nl
b. Gebruik rijhallen jaar lidmaatschap < 18 jaar € 7,50 / maand
c. Gebruik rijhallen jaar lidmaatschap > 18 jaar € 12,50 / maand
d. Gebruik rijhallen maandelijks opzegbaar minimale afname 3 maanden € 20,- / maand
e. Jeugdlessen < 18 jaar € 25,- / maand
f. Basislessen maandelijks opzegbaar
Minimale afname 3 maanden, gemiddeld 3 lessen per maand
€ 10,- per les /
€ 30,- per maand


€ 25,- per maand in combinatie met b

Inzet
We organiseren evenementen, activiteiten en doen we zoveel mogelijk het onderhoud zelf. Dit zorgt ervoor dat we een zo laag mogelijke contributie hebben. Dit doen we met elkaar.
Omdat niet iedereen hier tijd voor heeft of het leuk vindt is het mogelijk om een hogere contributie te betalen. Je hoeft dan geen activiteiten te doen.

We maken onderscheid tussen corvee-, kantinedienst en wedstrijdsecretariaat. Omdat er een lid is die iedere week graag de corvee invult wordt niemand ingedeeld. Is degene niet meer beschikbaar dan zullen we dit weer met elkaar oplossen met elkaar. Voor wat betreft de kantinedienst en het wedstrijdsecretariaat kies je waar je je voor wilt inzetten.

Kantinedienst
De kantinedienst houdt in dat je een dagdeel kantine draait tijdens een evenement of andere activiteit van de vereniging. Voor het begin van het nieuwe jaar kun je zelf aangeven op een lijst wanneer je je kantinedienst wilt vervullen. Bij verhindering dien je zelf voor vervanging te zorgen. Vaak is een berichtje op de besloten Facebook pagina al voldoende. Er zijn leden die willen ruilen en er zijn een aantal leden die graag tegen een vergoeding je kantinedienst willen overnemen. Mocht je zonder opgave van reden afwezig zijn dan zijn we helaas genoodzaakt hiervoor € 50,- vergoeding te rekenen. Iemand anders heeft het dan moeten oplossen.

Wedstrijdsecretariaat
We organiseren men-, dressuur-, en springwedstrijden. Voor het organiseren hiervan zijn er schrijvers nodig en voor de springwedstrijden ook parcourshulpen. Daarnaast zijn er mensen op het secretariaat nodig. Op het secretariaat ontvang je o.a. de jury’s, houd je de scores bij, zorg je dat deelnemers kunnen betalen en beantwoord je vragen van hen. Voor het begin van het nieuwe jaar kun je, net als bij de kantinelijst, zelf aangeven wanneer je kunt en wat je wilt doen.

  Aanvullende lidmaatschappen Inzet Afkoop
a. Aanvragen startkaart bij KNHS Geen Nvt
b. Gebruik rijhallen jaar lidmaatschap < 18 jaar 4 maal per jaar een dagdeel of twee hele dagen € 150,-
c. Gebruik rijhallen jaar lidmaatschap > 18 jaar € 150,-
d. Gebruik rijhallen maandelijks opzegbaar 1 maal per kwartaal kantinedienst € 50,-
e. Bixie < 13 jaar 4 maal per jaar een dagdeel of twee hele dagen € 150,-
f. Basislessen maandelijks opzegbaar 1 maal per kwartaal kantinedienst € 50,-

Zoals hierboven aangegeven wordt er per 1-1-2020 niemand meer ingedeeld. Desondanks dit toch hier de uitleg. Alle leden ‘gebruik rijhal’ en de lessende leden (jaar- en maandleden) worden ingedeeld voor de corveediensten. 
Corveedienst houdt in dat in de kleine rijhal de kanten met de kantploeg worden bijgewerkt en de wachtruimtes en het buitenterrein worden schoongehouden. Indien er een wedstrijd wordt gehouden, dient voor de start van het 
evenement alles bijgewerkt te zijn. Afhankelijk van het aantal leden doe je dit 1 à 2 maal per jaar.