Zonder vele vrijwilligers had PSV Bucephalus niet bestaan. Een aantal van hen hebben zo uitzonderlijk veel betekend dat zij benoemd zijn tot ereleden. Dit zijn de volgenden:

Jan en Mieke Blokker
Dirk Reijne
Cindy Groen
Age Kamminga
Siem Spaans
Ferry Jacobs
Trien van Raalte
De heer en mevrouw Eriks