Nieuw bestuur 28 februari geinstalleerd!

Op 28 februari vond er een bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats dit in verband met een bestuurswissel.