Op 2 april was onze voorjaarsledenvergadering. Deze staat altijd in het teken van het vaststellen van de jaarrekening. Dit jaar was de kas door Siem Huijberts en Brian Bing gecontroleerd en goedgekeurd. Vanuit de leden waren er geen vragen De jaarrekening is daarmee vastgesteld en het bestuur 2018 is decharge verleend. Truus Kloppenburg treedt als reservelid toe aan de kascommissie.